Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

 

Kentler; Çağımız sosyoekonomik düzeninin dayattığı yoğun insan yerleşim alanlarını oluşturmaktadır. Çağdaş yaşamın yaşamaya zorunlu kıldığı kentler aynı zamanda doğal çevre düzeninin giderek yapay bir çevre düzenine dönüştüğü alanlardır. Aşırı nüfusa sahip olan kentlerdeki, kalabalık toplu taşıma araçlarından tutun da, çalıştığımız ve ikamet ettiğimiz mekânlara varıncaya ka- dar soluduğumuz hava, yaşadığımız telâş, endişe ve gerilimlerin yanında sayısız olumsuz koşullar kentsel yaşamın bir parçası niteliğindedir.

Ayrıca her türlü yoğunlaşmaktan kaynaklanan ve çeşitli isimler verdiğimiz kirlilikler elbette kentleşme sorunlarının başında gelmektedir ve toplumsal sağlığımızı her anlamda tehdit etmektedir.

Bu bilinçle Şişli’de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel çevre, sağlıklı ve güvenli yaşam için, yaşayanları birinci derecede etkileyen çevre sorunlarının tespiti, bu sorunlara ivedilikle müdahale, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak, “tüm canlılar için sağlık ve sağlıklı yaşanabilir çevre” anlayışımızın gereğidir.


KARBON AYAKİZİ HESAPLAMA

Artan çevresel kirlenmenin önüne geçebilmek amacıyla gerek özel gerekse kamu kuruluşları, yönetmeliklerin getirdiği zorunluluklar ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri adı altında çevresel kirlenmeyi azaltıcı bir takım önlemler almaktadır. Karbon ayakizi uygulamaları da bu amaç için oluşturulmuş uygulamalardan biridir ve birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Siz de Dünya'ya bıraktığınız ayak izinizi aşağıdaki uygulamadan basitçe hesaplayabilir, daha temiz ve yaşanabilir bir Dünya için önlem almaya hemen başlayabilirsiniz.

Karbon Ayak İzi Hesap Makinesi sayesinde kişisel olarak dünyaya bıraktığınız zarar hesaplanabiliyor. Evde ( elektrik, doğalgaz, sıvı yakıt, kömür,LPG), uçuş sırasında ve araba, motosiklet, otobüs vs. kullanırken Dünya'ya ne kadar CO2 salınımı gerçekleştirdiğinizi görebilir ayrıca; yaşam tarzınızla ilgili verdiğiniz bilgilerle bu duruma dolaylı katkınızı da hesaplayabilirsiniz. İnternetteki en iyi hesaplayıcı, hesaplayın ve dengeleyin.

 

» ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER
Usta Kalfa Projesine Ödül
Marmara Belediyeler Birliği tarafından, Marmara Belediyeleri arasında düzenlenen " ÖRNEK BELEDİYECİLİK PROJE YARIŞMASI" 230 belediyenin katılımı ile gerçekleştirildi. Marmara'nın en iyi projelerinin seçildiği yarışmada toplam 409 proje yarıştı. Şişli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kurumsal Gelişim Proje kategorisinde "USTA-KALFA GELİŞTİRME EĞİTİMİ PROGRAMI" projesi ile yarışmadaİKİNCİLİĞİ elde etti. Ödül, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü'ne verildi.[2011]

 

 

Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Turkcell'in desteğiyle düzenlenen ve kamuoyunda Türkiye'nin en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen "Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri", İstanbul Taksim'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"Belediyecilikte özgün projelerin desteklenmesi ve yapılan çalışmaların tüm belediyelere örnek olacak şekilde tanıtılarak yaygınlaştırılması amacıyla, beşincisi düzenlenen ve altı ayrı kategoride toplam 512 katılımla rekor kırılan "Altın Karınca Yarışması" kapsamında, ön elemeleri geçen toplam 203 proje finallere kaldı.

Yarışmada finale kalan projeler arasında Şişli Belediyesi "İletişim Yönetimi" kategorisinde "AFET YÖNETİM VE ŞEHİR REHBERİ " Projesiyle "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.[Ekim 2012]

 

Türkiye'nin En Çevreci Belediyesi Seçilmesi Projesi
  İçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme, enerji, sağlık, eğitim, çarpık şehirleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyamızın en önemli çevre problemlerini oluşturmaktadır.

Ortaya çıkan bu problemlerin giderilmesi veya en aza indirilmesi; planlı şehirleşme, daha fazla yeşil alan oluşturulması, özellikle çevrede oluşan atıkların yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması veya tabiata zarar vermeyecek hale getirilmesi sorumluluğu birçok kurum ve kuruluşun görevlerinden olmakla beraber, en fazla görev belediyelerimize düşmektedir. Bu kapsamda;

• Atık Yönetimi
• Hava Kalitesi
• Gürültü Yönetimi Başlıkları altında;

Yöresindeki vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına üstün gayret gösteren Belediyelerimizi tespit etmek ve mükâfatlandırmak maksadıyla T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI tarafından 81 İlde "Türkiye'nin En Çevreci Belediyesi Seçilmesi Projesi" planlanmıştır. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü sekretaryasında bir Vali Yardımcısının Başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından;

İSTANBUL İL GENELİNDE; ŞİŞLİ BELEDİYESİ 1. LİK ÖDÜLÜ İLE EN ÇEVRECİ BELEDİYE OLARAK MÜKÂFATLANDIRILMIŞTIR .

Yine aynı proje kapsamında Türkiye genelinde ilk 5'te yer almıştır.

 

 

 

 

 

Bitkisel Atık Yağlar 

Bitkisel atık yağlar çevreye atıldığı takdirde oluşacak kirliliğin önlenmesi için atık yağların ayrı toplanarak belediyenin toplama sistemine dahil edilmesi konusunda, ilçe halkı ve öğrencilerine yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kampanyalar ile destekleniyor. Örneğin 2010-2011 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen kampanyada, en fazla bitkisel atık yağ biriktiren ilk üç okuldan birinci laptop, ikinci DVD, üçüncü olan da yazıcı ile ödüllendirilecektir. Konutlarda oluşan bitkisel atık yağların ayrı biriktirilerek toplanmasını teşvik etmek amacıyla yapmış olduğumuz bir kampanya daha mevcut. Bu kampanya kapsamında ise 2 litre bitkisel atık yağ biriktiren duyarlı Şişlililere hediye olarak bulaşık süngeri veya bezi hediye edilmektedir.

 

1."GERİ DÖNÜŞTÜR KAZAN" KAMPANYASI

1. Kategori Ambalaj Atığı

En fazla KAĞIT,METAL,CAM,PLASTİK toplayan ilk üç okul ödüllendirilecektir.

2. Kategori Atık Yağ
En fazla ATIK KIZARTMALIK YAĞ toplayan ilk üç okul ödüllendirilecektir.

2. “HER ŞİŞE ve KAPAK YENİ BİR HAYAT” KAMPANYASI


Geri Dönüşüm Konulu Çizgi Film

» 300 kg Plastik Kapak 1 Tekerlekli Sandalyeye,
» 300 kg Plastik Kapak 1 Yürütece,
» 50 kg Plastik Kapak 1 Bastone Dönüşecek.

KAMPANYALARA SON KATILIM TARİHİ : 24 MAYIS 2013

* Toplanan Şişe ve Kapaklar Nereye Teslim Edilecek ?

- Bilgi İçin : ALO ÇEVRE HATTI 444 1 568

Çevre Koruma & Kontrol Müdürlüğü
E-mail : cevrekoruma-afet@sislibelediyesi.comSürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak amacımız;

Çevre ve insan sağlığını korumak, iyileştirmek, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci ve çevre bilincini geliştirmek, çevre kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri almak, yasal denetim yapmak, sosyal kuruluşlarla dayanışmayı ve birlikteliği arttırmak ve Şişli’yi daha yaşanabilir hale getirebilmektir.

Ayrıca; Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararların azaltılması için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak. Bu kapsamda ilçemizde herkesin doğal afetler konusunda eğitilmesi ile doğal afetlere karşı planlama ve alınabilecek önlemlere yönelik çalışmalar ile güvenlik kültürünün oluşturulmasını sağlayabilmektir.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme, enerji, sağlık, eğitim, çarpık şehirleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik, küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal afetler dünyamızın en önemli çevre problemlerini oluşturmaktadır.

Ortaya çıkan bu problemlerin giderilmesi veya en aza indirilmesi; planlı şehirleşme, daha fazla yeşil alan oluşturulması, özellikle çevrede oluşan atıkların yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması veya tabiata zarar vermeyecek hale getirilmesi sorumluluğu birçok kurum ve kuruluşun görevlerinden olmakla beraber, en fazla görev belediyelerimize düşmektedir.

Misyonumuz ; Sağlıklı ve temiz bir çevre için; uluslararası standartlara uygun çözümler üretmek, uygulamak ve çevre bilinci oluşturmaktır.

Vizyonumuz ise, Çevre problemlerini bütünsel bir bakış ile ele alan, yenilikçi kurum kültürü ile verimli, etkili ve bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak, çevre kalitesini artıran, model bir kurum olup sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri alarak ekonomik çözümler üreten lider bir kuruluş olmaktır.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdürlüğümüz 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu değiştiren 5491 sayılı yasası ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler;

 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Çevre Denetim Yönetmeliği
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
 • Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

AFET (AFİS) KONTEYNIR  ADRESLERİ

 

S.NO

KONTEYNIR ADRESİ

KONTEYNIR NO

1

TEŞVİKİYE MAH. NİLÜFER HATUN İ.Ö.O. BAHÇESİ

329

2

PAŞA MAH. ŞİŞLİ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ BAHÇESİ

269

3

MEŞRUTİYET MAH. GALATASARAY İ.Ö.O. BAHÇESİ

337

4

MERKEZ MAH. ŞİŞLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BAHÇESİ

201

5

KUŞTEPE MAH. POLİS MERKEZİ BAHÇESİ

289

6

FULYA MAH. BAHÇELER SK. NO:4 FULYA MUHTARLIK YANI PARK İÇİ

202

7

KAPTAN PAŞA MAH. İ.E.T.T. BLOKLARI SK. HİLTON SİTESİ BAHÇESİ

336

8

İZZETPAŞA Ç. MAH. MUHTARLIK İÇİ

288

9

FERİKÖY MAH. İSKİ ŞİŞLİ - BEYOĞLU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİ

258

10

HARBİYE MAH. TRT İSTANBUL RADYOSU BAHÇESİ

466

11

HALİDE EDİP ADIVAR MAH. H.EDİP ADIVAR İ.Ö.O. YANI

183

12

ESENTEPE MAH. MUHTARLIK YANI

358

13

19 MAYIS MAH. MUHTARLIK KARŞISI

330

 

ÖLÇÜLERİ :

Yükseklik  : 2.438 mm

Genişlik     : 2.991 mm

Derinlik     : 2.438 mm

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

HANGİ ATIK HANGİ KUTUYA ?


AMBALAJ ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanması kapsamında İlçemiz için hazırlanan Ambalaj Atıkları Yönetimi Uygulama Planı doğrultusunda kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, otel, hastane, iş merkezleri vb. işyerinde ve konutlarda toplama çalışmaları devam etmektedir.

 

2000 yılından itibaren Başkanlığımıza ait binalar, İlköğretim Okulları, vergi dairesi, hastane, kamu kuruluşları ile banka genel müdürlük binalarına yerleştirdiğimiz kağıt kumbaralarla atık kağıtlar toplanmaya başlanmıştır. 18.12.2006 tarihinden sonra ise Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için Ambalaj Atıkları Yönetimi Uygulama Planı hazırlanmış olup 04.11.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan uygulama planı dahilinde 7 mahallede başlayan projemiz, 2009 yılı itibari ile 18 mahalle ve 2012 yılında tüm mahallelerde  9 araç ile ambalaj atıkları toplanmaya devam edilmektedir. 
» Ambalaj Atık Konteyner Yerleri İçin Tıklayınız»Atık Cam Kumbara Yerleri İçin Tıklayınız

 

Ambalaj Atığı Toplama Sistemine katılmak istiyorsanız oturduğunuz bölgenin toplama gününü öğrenmek ve bilgi almak için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Alo Çevre Hattı 444 1 568 'i arayabilirsiniz. 


BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA ÇALIŞMALARI


Çevre ve Orman Bakanlığı’nca, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında Başkanlığımıza Bitkisel Atık Yağların Kontrolü konusunda Yetki Devri yapılmıştır.
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; atık bitkisel yağ üreticisi olan restoranlar, lokantalar, sanayi mutfakları, otel, hazır yemek üretimi yapan firmalar, vb. yerler kızartmalık atık yağlarını ayrı biriktirmeli ve lisanslı firmalarla sözleşme yaparak bertaraf etmelidir. Bitkisel Atık Yağlarının lavabolara veya çöpe dökülmesini önlemek için bir ileri aşama olarak evlerimizde oluşan bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik çalışmalarımız kademe kademe tüm ilçeye yaygınlaşarak devam etmektedir.ATIK PİL TOPLAMA ÇALIŞMALARI

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin belediyelerin görev ve yetkilerini düzenleyen 8. maddesi kapsamında, Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği ile yapılan protokol kapsamında Atık Pilleri ayrı topluyoruz. Atık pillerin toplanması çalışmaları 2005 yılından beri sürdürülmektedir.

Ayrıca İlçemizdeki okullarımıza yönelik ödüllü atık pil toplama kampanyaları devam etmektedir.

Atık Pillerinizi; Okullarda, Muhtarlıklarda, Belediye Hizmet Binalarımızda, Sağlık Ocaklarında, Eczanelerde, Süpermarketlerde, Alışveriş Merkezlerinde bulunan TAP ve Belediyemize ait atık pil kutularına atabilirsiniz.

Belediyemiz 2006 yılından bu yana, atık pillerin ayrı toplanması ile ilgili Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ortak çalışmalarını sürdürmektedir. İlçemizde bulunan tüm okullara, muhtarlıklara, Belediye Hizmet Binalarımıza, Sağlık ocaklarına, Süpermarketlere ve Alışveriş Merkezlerine yerleştirilen atık pil kutuları ile toplama yapılmaktadır. Bu çalışmalar Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile olan protokolümüz doğrultusunda İlçemizin en büyük alışveriş merkezi olan İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezine atık pil toplama makinesi yerleştirilerek devam etmektedir.

Alışveriş merkezine yerleştirilen, atık pil karşılığında şeker veren bu makine ile başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın atık pilleri ayrı biriktirmelerine daha yoğun ilgi çekmek istenmektedir.

YER: İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIK TOPLAMA ÇALIŞMALARI
Şişli Belediyesi Çevre koruma Müdürlüğü Düzenlediği proje ile Geri Dönüşüm'de Şişli'nin Ayrıcalığı ve Farkını ortaya koydu. Elektrikli ve elektronik atıkların insan ve çevre sağlığı için risk teşkil edecek şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için ayrı toplanarak sisteme geri kazandırma çalışmaları devam etmektedir.

ATIK TOPLAMA MERKEZİ


Sürdürülen Ambalaj Atıklarının ( Kağıt-Karton, Plastik, Metal ve Cam ) kaynağında ayrı toplaması çalışmalarına bir ilave de Elektrikli ve Elektronik Atıkların Ayrı toplanması Projesi olmuştur.


Elektrikli ve Elektronik atıkların toplanması çalışmaları; oluşturulan Atık Toplama Merkezi ile başlamıştır. Bu sayede tüm İlçe Halkı Ambalaj Atıklarını, Elektrikli ve Elektronik Atıkları, Atık Pilleri ve Atık Kızartma Yağlarını, Atık Toplama Merkezine getirebilecek, taşınamayacak boyuttaki Elektronik Atıkları ise 444 15 68 no’lu telefonu arayarak, evlerinden alınmalarını sağlayabilecekler.

Atık Toplama Merkezinde Faaliyete geçen proje ile ilgili detaylı bilgi için;

ATIK TOPLAMA MERKEZİ
444 13 19 - 444 15 68
Adres : Merkez Mah. Darülazece Cad. No:16-1
Türkiye Hastanesi Girişi - Şişli
Tel : (0212) 220 15 15

ATIK LASTİK TOPLAMA ÇALIŞMALARI

25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Ömrünü Tamamlamis Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsaminda ATIK LASTIKLERINIZI AYRI TOPLUYORUZ.
Irtibat (Lasder) Tel : (0216) 445 74 90


İNŞAAT YIKINTI VE HAFRİYAT TOPRAĞI ATIĞININ BERTARAF ÇALIŞMALARI

Hava kirliliğini önleme amacı ile yakıtın iyi yakılması için apartman yöneticilerine duyuru yapılarak kapıcılar için Şişli Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz kalorifer ve doğalgaz ateşçiliği kursu düzenlenmektedir.

Ayrıca;
HAFRİYAT TOPRAĞI/İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI oluşturanlara yönetmelik gereği gerekli belgeleri düzenlemek, hafriyat ve yıkımların söz konusu yönetmeliğe uygun önlemler alınarak yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

   

 

Boş duvarlar ve Trafo binalarının dış yüzeylerinin temizlemesi, yenilenmesi ve çevre korumaya yönelik resim yapılarak görüntü kirliliğinin önlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

ŞİŞLİ PLASTİK SEVMEZ !

Şişli ilçesinde artık naylon torba kullanılmayacak.

Çevre kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri olan ve doğada dönüşüm süreci yüzyılları bulan, kullanım ömrü biten plastik poşetlerin; Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilinçsiz olarak doğaya atılması dünyamızı ve ekosistemimizi giderek artan bir hızla tehdit etmektedir. Dünya çapında yaklaşık olarak 500 milyar adet plastik poşet kullanılmakta ve bunun sadece %1’i geri dönüşebilmekte olup her yıl doğaya bırakılan poşet sayısı katlanarak artmaktadır.

Bu bağlamda ilk adım olarak Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle kurulan Şişli %100 Ekolojik Pazar’ında doğaya ve insana zararlı olduğu bilinen naylon torbalar 7 Kasım 2009 tarihinden itibaren tamamen kaldırılıp Şişli ilçesi sınırları dahilindeki tüm pazarlar kese kağıdı kullanarak faaliyetlerine devam etmiş ve pazar müdavimlerinin tekrar tekrar kullanabileceği bez torba uygulamasına geçilmiştir.

06.05.2010 tarihli Meclis Kararı ile de; market ve işyerlerinde stoklarda bulunan mevcut taşıma amaçlı plastik poşetlerin Eylül 2010 tarihine kadar tüketilerek bu tarihten sonra poşet kullanımının azaltılarak; ilçemizde yeniden kullanılabilir nitelikte file, bez torba, kese kağıdı veya Bio-Bozunur poşetler gibi alternatif ürünlerin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

BİSİKLET SEVENLERE MÜJDE !

Tüm dünyada kent merkezlerindeki karbondioksit salınımının %70’inin motorlu taşıtlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde sera gazı salımlarının azaltılması ve uyumun sağlanması için alınan Meclis Kararı ile ilçe sınırlarımız dahilinde öncelikle Alışveriş Merkezlerinde oluşturulacak Bisiklet Park Alanları ile Motorlu Taşıtlara Alternatif olan Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Küresel Isınma ile mücadele anlamındaki ilk çalışmalarımız 2007 yılında " Damlaya Damlaya, Çöl Olur " projesiyle başlanmış olup bu sene de Şişli Belediyesi olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hazırlamış olduğumuz etkinliklere ek olarak Küresel Isınma Mücadelesinde Karbon Salınımı Azaltılması Amacıyla 3 Haziran 2010 tarihinde İlçemiz sınırlarında ilk defa Cevahir Alışveriş merkezi önünde Bisiklet Park Alanları Açılmıştır.

ATIK MOTOR YAĞ TOPLAMA ÇALISMALARI

30 Temmuz 2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atik Yağların Kontrolü Yönetmeliği çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturan atık motor yağlarının doğru koşullarda kayıt altına alınarak toplanmasını ve Avrupa birligi ilkelerine uygun koşullarda bertaraf edilmesini amaçlamaktadır.

Yönetmelik zararlı bir atık olan atık motor yağlarının geçmişte ülkemizde yaygın olarak yapıldığı gibi kontrolsüz ortamlarda ısınma amaçlı yakılmasını, akaryakıta karıştırılmasını veya lisanssız işletmelerce düşük kaliteli yağ üretiminde tekrar hammadde olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.

Oto sanayi ve benzeri yerlerde olusan Atık Motor Yağlarının; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafindan yetkilendirilmiş yükleniciler tarafindan toplanması sağlanmaktadır.


USTA – KALFA GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI


Her deprem felaketi, bir kez daha ülkemizdeki bazı aksaklıkları gözler önüne sermektedir. Hazırlıksız yakalandığımız bu depremlerde, yapılması gerekenler konusunda nelerin eksik olduğunu, nelerin düşünülemediğini, hangi alanlarda işleyişin aksadiğını fark etmemizi sağladı.

Şişli Belediyesi Olarak 2003 yılında ilçemizdeki bina kalitesini iyileştirmede, binaların yapım aşamasında çalışan usta-kalfa gibi ara elemanlardan kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırmak için başlatılan
Şişli ‘deki inşaatlarda çalışan usta ve kalfalar için zorunlu eğitim programımızın birini daha
27 KASIM 2010 CUMARTESİ GÜNÜ TAMAMLADIK.


Bu kapsamda Başkanlığımız, Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği (AHDER) ve ISOV Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle 01 – 27 Kasım 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim sonrası, sınavda başarılı olanlara katılım belgesi verildi.


İletişim Bilgileri:

Telefon : (0212) 708 88 88 Dahili : 8504
E-Posta : cevrekoruma-afet@sislibelediyesi.com