Avrupa Birliği Merkezi

"Avrupa Birliği'nin nabzını tutuyoruz"AB Bültenleri için tıklayınız

TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ ve ŞİŞLİ

 Mirasçısı olduğumuz yedi yüz yıllık Osmanlı İmparatorluğu tarihi, uluslar arası ilişkiler bakımından, Doğu ülkelerinden daha çok, neredeyse tamamına yakını Batı ülkeleri ile ilişkiler üzerine yazılmıştır.

Daha açık bir anlatımla dostlukların da itilafların da neredeyse tamamı, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkiler üzerinedir. Avrupa tarihi de Türklerden söz edilmeden asla yazılamaz.

Halen Türkiye, ticaret hacminin % 70 ini Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. Hatta Avrupa Birliği, birçok Avrupalı ülke ile Siyasi ve Ticari ilişkilerine henüz yeni başlamış olmasına karşın, Avrupa ve Türkler arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler yüzyıllarla ölçülecek zaman genişliğindedir. Sosyal ve kültürel ilişkilerin neredeyse tamamı AB iledir. Kaldı ki binlerce yurttaşımız çeşitli Avrupa ülkelerinde emekleriyle halen üretime katılmaktadır.

Türkiye Avrupa Birliği arasındaki tam üyelik müzakere süreci halen devam etmektedir. Açılan fasıllar üzerinden zaman zaman ilerleme raporları, bu raporlar üzerinde yapılan yorumları ulus olarak hep birlikte izliyoruz.

 Bazen umutlar yükseliyor, bazen gereksiz umutlandığımız dile getiriliyor.

 Ancak her şeye rağmen Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılma konusundaki isteği devam ediyor. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği tam üyeliğe kabul edilsin ya da edilmesin sürüp gidecektir.

 Avrupa Birliğine Türkiye’nin tam üye olması elbette arzuladığımız bir hedeftir. Gerçekleşmesi, yüzyıllardır zaten var olan ilişkilerin bütünleşerek yürümesi ve bu büyük barış projesinin ve çağdaş demokrasi kriterlerinin dünya üzerindeki sınırlarının daha da genişlemesi anlamına gelecektir.

 Hangi sorunlar ileri sürülürse sürülsün Türkiye ve Avrupa Birliği bu coğrafya üzerinde var olduğu sürece ve küresel ekonominin de gereği olarak her geçen gün bütünleşme daha da kaçınılmaz olacaktır.

 Hiç kuşkusuz, Türkiye ve İstanbul ekonomisinin kalbinin attığı Şişli gibi bir bölgede bu küresel ve sosyolojik ve siyasi olguyu görmezden gelemezdik.

 3 ekim 2005 tarihinde başlayan Türkiye- Avrupa Birliği müzakerelerinden bir ay önce 1 eylül 2005 tarihinde ileri bir öngörüyle Türkiye! de ilk kez Şişli Belediyesi Avrupa birliği merkezini kurmuştur.

 Amacımız yurttaşlarımızın Avrupa Birliği ile ilgili bilgilerini arttırmak,  Avrupa Birliği ile ortak projeler oluşturmak,  Brüksel’den Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili tüm bilgi ve haberlerini öğrencilere, akademisyenlere, gazetecilere, milletvekilleri ne sivil toplum kuruluşlarına ulaştırmak,  Uluslar arası düzeyde etkin ve yetkin kişileri ilçemize davet ederek konferanslar düzenlemektir.

Kısaca Türkiye zaten bir Avrupa ülkesidir, Avrupalı olmak gibi bir sorunu yoktur.

 Sadece coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel nedenlere temelinde bir barış projesi olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği’nin üyesi olmak, barışa ve insanlığa daha çok katkı yapmak gibi haklı bir talebi vardır.

Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Ofisi ilçe düzeyinde bu haklı talebi yerel düzeyde yaygınlaştırma ve bilgilendirme görevini başarıyla yapmaktadır, yapmaya devam edecektir.

Şişli Belediye Başkanı

H.Hayri İnönü

 

"Yerel yönetimlerde bir ilk..."

Şişli Belediyesi, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında hızla gelişen ilişkilere koşut olarak bir ilke imza attı ve AB Merkezi'ni açtı.

AB Merkezi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde halkı daha iyi bilgilendirmek amacıyla periyodik toplantılar, paneller, konferanslar düzenliyor, önemli projelere imza atıyor.

AB Merkezi, açıldığı 2005 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu ve Alman Sosyal Demokrat Parti'den pek çok önemli ismi konferanslar vermek üzere konuk etti.

Merkezde oluşan tartışma platformlarında, Şişli halkı kadar, sivil toplum örgütleri, diğer belediyeler, iş dünyası ve akademik çevreler de yoğun ilgi gösteriyor.

Merkez, AB konusundaki çalışmalarından ötürü Şişli Belediyesi'ne, Türkiye AB Derneği tarafından verilen en başarılı belediye ödülünü getirdi.

 

 

 

 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

 

 

 

Ø    İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu (Nisan 2011)

 

Ø    Amsterdam (Hollanda) (Şubat 2012)

 

Ø    Münih (Almanya) (Ocak 2012)

 

Ø    Werne (Almanya)

 

Ø    Stuttgart (Almanya)

 

Ø    Hannover (Almanya)  

 

Ø    Slany (Çek Cumhuriyeti)

 

Ø    Solna (Stockholm - İsveç)

 

Ø    Stockholm Bölgesi Brüksel temsilciliği (İsveç)

 

Ø    Viyana 15. Bölge Belediyesi (Avusturya)

 

Ø    Gaoming (Çin)

 

Ø    Wuhan (Çin)

 

 

 

PROJE ORTAKLIKLARI

 

 

 

Ø   Hannover (Almanya)

 

Ø   Münih (Almanya)

 

Ø   Stuttgart (Almanya)

 

Ø   Solna (Stockholm - İsveç)

 

Ø   Huddinge (Stockholm - İsveç)

 

Ø   Viyana 15. Bölge Belediyesi (Avusturya)

 

 

 

KARDEŞ BELEDİYELER

 

 

 

Ø   Velsen (Hollanda) (Kasım 1993)

 

Ø   Auburn (Avusturalya) (Ağustos 1996)

 

Ø   Bad Kreuznach (Almanya) (Şubat 1997)

 

Ø   Gllegee (Kosova) (Şubat 2001)

 

Ø   UCCLE (Brüksel - Belçika) (Mart 2005)

 

Ø   Seocho (Seul – Kore) (Haziran 2007)

 

Ø   Selanik (Yunanistan) (Şubat 2011)

 

Ø   Serdarlı (KKTC) (Mayıs 2011)

 

Ø   Peshkopi (Arnavutluk) (Mayıs 2012)

 

Ø   Koşukavak (Kırcaali – Bulgaristan) (Kasım 2013)

 

Ø   Krumovgrad (Bulgaristan) (Kasım 2013)

 

 

 

Ø    Almanya Frankfurt Raunheim Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

 

Ø    Almanya Berlin Brandenburg Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

 

Ø    Almanya Berlin Mitte Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

 

Ø    Bulgaristan Plovdiv, Smolyan Belediyeleri ile görüşmeler sürüyor

 

Ø    İtalya Roma Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

 

Ø    İtalya Milano Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

 

 

 

ULUSLARARASI AĞLARA ÜYELİKLER

 

- Stuttgart Hareketli Şehirler Ağı (Nisan 2009)

 

- Eurocities (Mayıs 2010)

 

- ICLEI (Sürdürülebilir Şehirler Ağı) (Mayıs 2010)

 

- UCLG ve UCLG – MEWA (Ekim 2007)

 

- QEC Eran (çalışmalar sürüyor.)

Projeler

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

1. 2010 yılı Şubat ayında Türk Ulusal Ajansı Leonardo da Vinci Programına başvurusu yapılan “Vatandaşlara daha iyi hizmet aracı olarak İyi yönetişim” projesi kapsamında aralarında Stuttgart, Münih, Viyana ve Stockholm’un de bulunduğu Avrupa Şehirlerindeki başarılı iyi yönetişim uygulamalarının yerinde incelenerek,  Şişli İlçesindeki yönetim kapasitesinin nitelik ve nicelik bakımından artırılması amacıyla yetkili personel, meclis üyeleri ve projede partner olarak yer alan kurumlardan temsilcilerin katılımıyla teknik geziler gerçekleştirilecektir.

2. Sosyal Güvenli Yaşam Eğitim ve Sağlık Vakfı (SOGUYEV) ile Japonya Büyükelçiliği hibe programına sunulmak üzere geliştirilen ve engellilerin sosyoekonomik alanda geliştirilerek desteklenmelerini amaçlayan “Engelli İstihdam projesi” hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

  3.  2009 yılı Kasım başvuru döneminde başvuru yapılan “Aynalar – Mirrors” Projesi T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Eylem 1.2 Ulusötesi Gençlik Girişimleri programı kapsamında kabul edilmiştir. Almanya Münih Belediyesi ortaklığında yürütülen ve 01 Şubat – 30 Kasım 2010 tarihleri arasında toplam 10 ay süreyle yürütülecek olan proje, genel anlamda Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinde gençlerin karşılıklı önyargılardan kurtulmasını ve böylelikle üyelik sürecine destek sağlanmasını hedefliyor. Özel olarak ise Şişli ve Münihli gençler arasında “kültürel çeşitlilik” ile ilgili farkındalık ve empati oluşturmayı ve farklı kültürel altyapılardan gelen grupların bir arada yaşama deneyimi kazanması amaçlanıyor. 
   

Bu kapsamda, projenin ilk faaliyeti olarak 10 Alman Genç 01-10 Nisan 2010 tarihleri arasında Şişli’yi ziyaret ederek, İstanbul’un çeşitli yerlerinde fotoğraflar çekmiş ve Alman gençlerinin gözünden Türk ve Türkiye imajını ortaya koymuşlardır.

Proje, 29 Ağustos – 07 Eylül 2010 tarihlerinde Türk Gençlerinin gerçekleştireceği Münih hareketliliği ile devam edecek, sonuçlar her iki kentte gerçekleştirilecek festivaller ve nihayetinde oluşturulacak 2011 yılı takvimleri ile Türkiye ve Almanya’da yaygınlaştırılacaktır.

 

 4. 2009 yılı Ekim ayında Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi tarafından 7nci Çerçeve programına sunulan “Düşük ısıların yeniden değerlendirilmesi için Emilim döngülerinin geliştirilmesi”  projesinde Şişli Belediyesi proje ortağı olarak yer almıştır. Yapılarda enerji verimliliğinin geliştirilmesini amaçlayan ARGE projesi kapsamında, pilot uygulama alanı olan 16.000 M2 kapalı alana sahip Şişli Belediyesi merkez binasının uygun biçimde dönüştürülmesi hedeflenmektedir.  -----------------------------------------       

Şişli Belediyesi’nin ortağı olduğu “Avrupa’da Gezen Sanat” projesi Almanya’nın Werne kenti koordinasyonunda ve Fransa Bailleul, Polonya Walcz, Almanya Kyritz, Litvanya Poggibonsi ve İngiltere St. Annes kentlerinin ortaklıklarıyla gerçekleştirildi..

 

Werne Belediyesi Ziyareti

24 Temmuz – 2 Ağustos 2010

  “Avrupa’da Gezen Sanat” projesinin son durağı, Almanya’nın Werne kenti oldu. İstanbul ile birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen Ruhr bölgesine bağlı olan Werne şehri, 80 gence 10 gün boyunca ev sahipliği yaptı. Türkiye’den Şişli Belediyesi’nin ortak olduğu projeye, Şişli bölgesinden de 15 genç katıldı. 6 ülkenin gençleri, 10 günlük Werne gezisi boyunca, Alman ve Türk ailelerin evlerinde misafir edildiler. Avrupalı gençler aynı zamanda bu sene ilki gerçekleştirilen Gençlik Parlamentosu’na katıldılar ve “Göç ve Entegrasyon “ konulu bir yasa tasarısı hazırladılar. “Avrupa’da Gezen Sanat” projesi kapsamında, 6 ülkeden gençlerin çeşitli temalarda yaptıkları resimler, Werne Belediyesi’nin tarihi binasında yapılan bir törenle sergilendi. Törene, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, Werne Belediye Başkanı Lothar Christ’in davetlisi olarak katıldı.

5. Merkezimiz tarafından ve Almanya’nın Hannover Belediyesi ortaklığında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan “AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi Programı” için hazırlanan “Entegre Atık Yönetimine Avrupa Yaklaşımı” projesi AB tarafından fonlanmış ve Haziran 2008 - Kasım 2009 tarihleri arasında 18 ayda başarıyla tamamlanmıştır.  Söz konusu proje ile günümüz şehirlerinin en önemli sorunu olan kentsel katı atıkların etkin yönetimi için Şişli Belediyesi’nin mevcut kapasitenin artırılması, kamuoyunda farkındalık yaratılması ve özel sektör-kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında belediyemiz personeline yönelik eğitimlerin yanı sıra, proje ortağımız Hannover Belediyesi tarafından düzenlenen teknik gezi ve Türkiye’de ilk kez uygulanan Coğrafi Bilgi Sistemi destekli atık yönetim destek mekanizması geliştirilmiştir.

Etkin atık yönetiminin en önemli koşulu olan atık oluşumunun engellenmesi ve kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması için kamuoyunda farkındalık yaratılması için Şişli İlçesinde 13 okulda, 57 oturumda 3000’den fazla öğrenciye özel olarak hazırlanan kitapçıklar ile bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Projenin diğer önemli bir adımı olan kamu-özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin artırılması ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak için 23–24 Ekim 2009 tarihlerinde “Uluslararası AB-Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi” adlı kapanış ve ağ oluşturma konferansı gerçekleştirilmiştir. Aralarında Almanya, Danimarka, İsveç, Portekiz, Belçika gibi Avrupa Birliği’nden ve AB aday ülke statüsünde bulunan Hırvatistan ve Türkiye’den STK, akademi, kamu ve özel kurum temsilcilerinin bulunduğu yaklaşık 160 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen konferans sürdürülebilir şehircilik anlayışının bir parçası olarak entegre atık yönetimi sisteminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı, strateji ve işbirliklerinin tartışılması için bir araya gelmiş ve yenilikçi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlanmıştır. 

Proje sonucunda yaklaşık 6.700 katılımcı faaliyetlerden direkt olarak etkilenirken, ilköğretim öğrencilerinin ailelerine ve öğretmenlerine dağıtılan 7000 el ilanı, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanarak Türkiye’de ve Avrupa Birliği’ndeki ilgili kurumlarla paylaşılan 1000 adet konferans kitabı ile Türk ve Alman basınında yer alan haberler neticesinde toplamda en az 27.000 kişiye ulaşıldığı tahmin edilmektedir.  (www.sislicevreplatformu.com)

6. İsveç’ten Livstycket isimli kadın kuruluşuyla birlikte İsveç Olof Palme Vakfı’na başvurduğumuz projemiz İsveç ile Türkiye arasında bilgi köprüsü kurmayı amaçlıyor. Livstycket İsveç’te özellikle göçmen kadınlara eğitim veren ve onlara iş bulan okul niteliğinde bir kurumdur. Projenin somut çıktıları öncelikle Şişli YG21 Kadın Meclisi üyesi kadınlara eğitim verilmesi; bu eğitim çocuk eğitimi, temel sağlık eğitimi, eşitlik, kadın ve insan hakları konusunda bilgilendirme, AB ve insan hakları konularını kapsıyor.

İsveç ile Türkiye arasında kadınların el becerilerinin istihdam piyasasına sunulması konusunda işbirliğini amaçlayan projenin ilk toplantısı 21-25 Mart tarihlerinde Stockholm’de gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Stockholm Belediyesi Entegrasyon şube müdürü Karin Alvendal, İsveç Parlamentosu Sosyal Demokrat Milletvekili Marie Nordén, Stockholm Batı çevresi Polis 2. Müdürü Pär Törnlöv, Stockholm Mahkemesi’nden yargıç Allan Camitz ve Täby bölgesi Kadin Merkezi sorumlusu Birgit Groth ile görüşmeler yapıldı. Buna ek olarak Şişli Yerel Gündem 21 Kadın Grubu Livstycket’teki kadınlara kendi çalışmaları ve Türkiye’de kadının durumu ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptılar.

7. Şişli Belediyesi Eylül 2006’da, Kalkınma Çalışmaları Merkezi Ltd. Şirketi’nin partnerliğinde Merkezi Finans ve İhale Birimi/Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Programı’na Şişli’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Katı Atık Yönetim Üst Planına Entegrasyonutemalı projeyle başvuruda bulundu. Projenin genel hedefleri; sürdürülebilir kalkınma öncelik, politika ve hedeflerinin modern şehircilik planlamasına entegrasyonunu sağlamak, özel amaçlar ise; Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi (stratejik ÇED) kullanılarak, ‘sürdürülebilir katı atık yönetim planlaması”nın Şişli Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilmesini gerçekleştirmektir. 

8. Nisan 2006’da Avrupa Komisyonu/Socrates/Action 6 programına “AQUA (Genç işsizler için iş odaklı faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi, sorunların tespit edilmesi için araştırmalar yapılması projesi)” adlı projeyle başvuruda bulunuldu. Projenin koordinatörlüğünü Avusturya üstlenirken Almanya, Türkiye, Slovakya ve İsveç partner olarak yer aldı. Ocak 2007’de başlatılan proje Kasım 2008’de tamamlandı. (http://www.aqua-network.at/)

ÇALIŞILAN PROJELER

1.  Münih Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz gençlik projesi

Proje, 29 Ağustos – 07 Eylül 2010 tarihlerinde Türk Gençlerinin gerçekleştirdiği proje,  festivaller ile devam etti. Sonrasında oluşturulacak 2011 yılı takvimleri ile Türkiye ve Almanya’da yaygınlaştırılacaktır.

 2.  Leonardo Hareketlilik Projesi (Vatandaşlara daha iyi hizmet aracı olarak İyi yönetişim- İyi uygulamaların yerinde görülmesi) İsveç, Almanya ve Avusturya’daki partnerlere yerel partnerlerle birlikte çalışma ziyaretleri düzenlenecektir. (Ocak 2010-Haziran 2010)

Belediyemiz Avrupa Birliği merkezince hazırlanarak, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları merkezi’ne sunulan “vatandaşlara daha iyi hizmet aracı olarak iyi yönetişim projesi” kabul edilerek finansal destek almaya hak kazanmıştır. Ulusal ajans ile sözleşme aşamasındayız. Leonardo mesleki eğitim programı kapsamında, 75.000 avro’luk %100 hibe desteği ile uygulanacak olan proje ile 55 katılımcının iyi yönetişim ilkelerince başarılı örneklere sahip ab üye ülkelerinden Almanya’dan Stuttgart ve Münih, Avusturya’dan Viyana ve İsveç’ten Stockholm belediyelerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 

Şişli Belediyesi’nin projedeki yerel partnerleri:

- Şişli kaymakamlığı,

- Marmara üniversitesi kent sorunları ve yerel yönetimler araştırma ve uygulama merkezi

- Şişli ilçe milli eğitim müdürlüğü

- Altı nokta körler derneği

- Marmara belediyeler birliği

- Tüm Bel. Sen.

- Şişli Kent konseyi

Söz konusu proje ile öncelikle aktif katılımın sağlanması, vatandaşlara daha iyi hizmet üretilebilmesi için iyi yönetişim çerçevesinde izlenmesi gereken yöntemlerin ve “iyi uygulama”ların öğrenilerek yerelde ve ulusal düzeyde paylaşılması, kazanımların paylaşılarak sertifikalandırılması hedeflenmektedir.

 

3. İstanbul 2010 Avrupa kültür başkenti projesi Uluslar arası karikatür yarışması, Nisan – Ekim 2010)

İstanbul kültür 2010 Avrupa başkenti kapsamında yürüttüğümüz "İstanbul: Avrupa-Asya köprüsü" konulu uluslararası karikatür yarışması karikatürlerin toplanması aşamasında devam ediyor. Karikatürler 15 eylül’de Istanbul-Schneidertempel sanat Galerisi’nde sergilendi.

 4.  İstanbul 2010 Avrupa kültür başkenti projesi “Tevhid” alevi projesi Berlin mitte belediyesi ile ortak

İstanbul kültür 2010 Avrupa başkenti kapsamında Alevilerin kutsal ayini “ayin-i cem’den” yola çıkarak “Tevhid” isimli bir proje hazırlanmıştır. Shaman gençlik kulübü ve kültür derneği tarafından hazırlanan projenin partnerleri arasında İsveç,  Almanya ve Hollanda’dan çeşitli kurumlar yer almaktadır. Berlin Mitte Belediye Başkanı Bay Hanke de bu projeyle ilgileniyor ve İstanbul’a gelmek için 11–15 Ekim arasının kendisine uygun olduğunu belirtti. o tarihler arasında cemal reşit rey konser salonu dolu olduğu için başka mekan aranıyor.

5.  Çöp konteynır projesi için Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile görüşmeleri sürüyor.

6.  AB 7. Çerçeve programı ICT Call 8 (teknoloji destekli eğitim – öğrenme sürecinde yaratıcılığı destekleyici bilgisayar uygulamaları geliştirilmesi, Ortaklar: LMS (İzmir), Bilgi Üniversitesi (İstanbul), Leonardo da Vinci (Almanya), Şişli Belediyesi İistanbul) Çalışmalar sürüyor. Başvuru tarihi: Şubat 2011.

Faaliyetler

Avrupa Birliği Sergi ve Söyleşileri

Şişli Belediyesi AB Merkezi’nin temel amaçlarından biri AB-Türkiye entegrasyon sürecinde Türkiye’yi ilgilendirecek pek çok konuyuAvrupa’dan ve Türkiye’den uzmanlarla birlikte paneller ve konferanslar aracılığıyla tartışmaya açarak, halkın konuyla ilgili bilgisini ve ilgisini artırmaktır.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen panel ve konferanslar sırasıyla şu şekildedir: 

Avrupa Birliği ve Türkiye: Tarihsel İlişkiyi Gelecekte Neler Bekliyor? 

24 Eylül 2005 

  Kurulduğu ilk günden itibaren aktif olarak çalışmalar yapan AB Merkezi 24 Eylül 2005 tarihinde "Avrupa Birliği ve Türkiye: Tarihsel İlişkiyi Gelecekte Neler Bekliyor?" konulu bir konferans düzenledi. Avrupalı ve Türk parlamenterler ile akademisyenlerin konuşmacı olduğu konferansta hem Avrupa hem de Türkiye perspektifinden gelecekte AB Türkiye ilişkilerini nelerin beklediği tartışıldı.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün evsahipliğinde gerçekleştirilen konferansa Avrupa Parlamentosu eski dönem milletvekillerinden Ozan Ceyhun, CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen, SPD Hessen/Almanya Eyalet Meclisi Milletvekili Lothar Klemm, SPD Hessen/Almanya Eyalet Meclis Grup Başkanı Jürgen Walter, Yeşiller Grubu Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Özcan Mutlu, Yeşiller Grubu Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu Milletvekili Filiz Polat, Belçika Senatosu Senatörü Fatma Pehlivan, Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Gareth Winrow ve Doç. Dr. Ayhan Kaya, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Eser Karakaş, TURKAB Genel Başkanı Erdal Kabatepe konuşmacı olarak katıldılar.

“Avrupa Birliği Kurumları, Yerel Yönetimlerin AB içerisindeki Yeri, AB Gençlik ve Kadın Politikaları ve Mevcut Fon İmkânları”;

“AB’de Afet Yönetimi, Deprem Politikaları, AB ve Çevre Risk Yönetimi Perspektifleri ve Mevcut Fonlar”

3-4 Şubat 2006

Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi’nin 2006 yılında başlattığı “AB Haftasonu Söyleşileri”nin ilkini 3-4 Şubat 2006 tarihleri arasında Şişli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Panelin açılış konuşmasını Şişli Belediye Başkanı Sn. Mustafa Sarıgül gerçekleştirdi. Avrupa Parlamentosu Avrupa Delegasyonları Birimi Sorumlusu Dr. Thomas GrunertveAvrupa Parlamentosu, Dış Politikalar Genel Müdürlüğü’nde görevli Ayfer Erdem’in konuşmacı olduğu panelde “Avrupa Birliği Kurumları, Yerel Yönetimlerin AB İçerisindeki Yeri, AB Gençlik ve Kadın Politikaları ve Mevcut Fon İmkânları”tartışıldı.

4 Şubat’ta ise Türkiye’nin en fazla üstünde düşünmesi ve hazırlıklarını tamamlaması gereken konular arasında yer alan deprem ve afet yönetimi, Türkiye ve Almanya’dan uzman isimlerle birlikte tartışıldı. Mustafa Sarıgül’ün açılış konuşmasını yaptığı ve Prof. Dr. Kemal Kirişçi’nin moderatör olarak yer aldığı panelde Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD federal milletvekili Gerold Reichenbach,Avrupa Parlamentosu Eski Milletvekili Ozan Ceyhun,Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Türkelli “AB’de Afet Yönetimi, Deprem Politikaları, AB ve Çevre Risk Yönetimi Perspektifleri ve Mevcut Fonlar” konusunda konuşma yaptılar.

Çok kültürlü Avrupa’da İslam, Barış ve Tolerans

18 Mart 2006

“AB Hafta Sonu Söyleşileri”nin ikincisi 18 Mart 2006, Pazar günü Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin Taksim’deki konferans salonunda gerçekleştirildi. “Çok Kültürlü Avrupa’da İslam, Barış ve Tolerans” konulu panel ile belediye dünyasından, üniversitelerden, STK’lardan ve basından katılımcılarla dünyanın gündeminde en üst sıralarda yer alan bir konuyu derinlemesine tartışma fırsatı yakalandı. 2001 yılından beri İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğunu yapan Büyükelçi Ingmar Karlsson’un da konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun üstlendi. 

“Avrupa Festivali”

6-9 Mayıs 2006

  Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi 6-9 Mayıs 2006’da çeşitli Avrupa ülkelerinden müzik ve dans gruplarının katılımıyla “Avrupa Festivali” düzenledi. 9 Mayıs “Avrupa Günü” dolayısıyla dört gün boyunca Şişli’de, Avrupa’dan gelen grupların konserleri ve dans gösterileri tüm halkımıza açık olarak gerçekleştirildi. Festivale katılan gruplar: İsveç Gençlik Korosu, Balkanatolia, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu ve Flamenko&Roman dans gösterisi

 

Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Türkiye

26 Mayıs 2006

  Şişli Belediye AB Merkezi, “AB Söyleşileri”nin üçüncüsünü 26 Mayıs 2006, Cuma günü gerçekleştirdi. “Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Türkiye”konulu iki panelden oluşan konferansın açılış konuşması Sn. Başkan Mustafa Sarıgül tarafından gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Ozan Ceyhun’un gerçekleştirdiği konferansın konuşmacıları şu şekildeydi: Avrupa Parlamentosu Alman Sosyal Demokrat Grup Başkanı Bernhard Rapkay, eski CHP Ankara milletvekili Ekonomi Profesörü Mehmet Tomanbay,  İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’ndan Burçin Pamuksuz, Alarko Enerji Grubu Koordinatörü Tarhan Günay.

 

Türkiye’de Sosyal Demokrasi ve Avrupa’daki Yansımaları

9 Eylül 2006

  Şişli Belediye AB Merkezi, AB Söyleşileri’nin dördüncüsünü 9 Eylül 2006, Cuma günü Hilton’da gerçekleştirdi. Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD’nin Hessen Eyalet Meclisi parlamenterleriyle gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının konusu “Türkiye’de Sosyal Demokrasi ve Avrupa’daki Yansımaları”ydı.  

“Deprem, Ağaç Kültürü ve Avrupa”

7 Aralık 2006

Şişli Belediyesi ile Yeşil Çevre Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği panele Prof. Dr. Ahmet Ercan, Prof. Dr. Hakan ÇEKİÇ  konuşmacı olarak katıldılar. Konferansa ayrıca Polonya, Litvanya, Makedonya, Sırbistan’dan gençler de katıldılar.

Avrupa’da Türk Kökenli Politikacı Olmak

20 Ocak 2007

2007 yılının ilk AB Söyleşisi, 20 Ocak 2007, Cumartesi günü Ritz Carlton Oteli’nde gerçekleştirildi.  Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün açılış konuşmasını yaptığı “Avrupa’da Türk Kökenli Politikacı Olmak…” konulu panelin katılımcıları şu şekildeydi: Ozan Ceyhun, Avrupa Parlamentosu Eski Milletvekili; Özcan Mutlu, Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili, Birlik90/Yeşiller Partisi; Hasan Kanber, Basel Kanton Milletvekili, İsviçre (SP-Sosyal Demokrat Parti); Nebahat Güçlü, Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili, Birlik90/Yeşiller Partisi; Süleyman Çelebi, DİSK Genel Başkanı; Bilkay Öney, Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili, Birlik90/Yeşiller Partisi; Yaşar Fincan, Münih Belediye Meclis Üyesi (SPD); Hasan Aydın, CHP Milletvekili…

“Kadınların Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılımında Eşitlik”

2–3 Mayıs 2007

Şişli Belediyesi, Şişli Yerel Gündem 21 ve Birleşmiş Kentler ve Belediyeler Birliği t tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans 2-3 Mayıs tarihlerinden Armada Oteli’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları Sn. Başkan Sarıgül ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilci Yardımcısı Sn. Ulrika Richardson Golinski tarafından yapılan konferansa Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yeşim Arat, gazeteci Nilgün Cerrahoğlu, Stockholm Üniversitesi’nden Prof. Lenita Freidenvall, Hollanda Büyükelçiliği’nden Willemijn Van Haaften ve İsveç Parlamentosu’nden Bonnie Bernstrom gibi isimler katıldılar.  

“Italian Style” Türkiye’de

26 Mayıs-15 Haziran 2007

İtalya Ticaret Merkezi, İtalya Başkonsolosluğu, İtalya Büyükelçiliği, Şişli Belediyesi     Avrupa Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi ve Nişantaşım Derneği işbirliğiyle ilk defa etkin bir şekilde “İtalyan Stili”organizasyonu 26 Mayıs-15 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. 

Ticari ve imaj içerikli üç haftalık etkinlikler dizisinden oluşan organizasyon, İstanbul’un an önemli alışveriş merkezi olan Nişantaşı’nda başlayarak, şehrin diğer bölgelerinde ve başkent Ankara’da devam etti. Açılışını İtalya Büyükelçisi Carlo Marsili, İtalya Başkonsolosu Massimo Rustico, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İtalyan Ticaret Merkezi Müdürü Roberto Luongo ve Nişantaşım Derneği Başkanı Meral Kozakçıoğlu’nun yaptığı etkinlik süresince, İtalyan modası, yüksek İtalyan teknolojisi, son model İtalyan otomobil ve motosikletleri sergilenirken, çeşitli kültürel faaliyetlerle zenginleştirilen organizasyonda İtalyan mutfağından örnekler de verildi.

 Avrupa Birliği Sosyal Politikalarında Sendikalar

31 Ekim 2007

  “Avrupa Birliği Sosyal Politikalarında Sendikalar”konulu söyleşi 31 Ekim 2007 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında Şişli Belediyesi Esentepe Hizmet Binası 15. katta gerçekleşmiştir. Panelde yer alan konuşmacılar şu şekildeydi: Oturum başkanı Vicdan Baykara(Tüm Bel-Sen Genel Başkanı)  konuşmacılar ise; Prof.Dr. Korel Göymen (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Meryem Koray( Yıldız Teknik Üniversitesi) , Roland Gros(F:ALMANYA-Ver-di Sendikası Federal Akarsu Bölüm Bsk) Ozan Ceyhun(Avrupa Parlementosu Eski Milletvekili), Abdurrahman Daşdemir( KESK Genel Sekreteri )

“AB Yolunda Türkiye ve Göç” konulu Uluslararası Karikatür Sergisi

25 Ocak 2008

Almanya'da yayımlanan Türkçe-Almanca mizah dergisi Don Quichotte’un geçtiğimiz yıllarda düzenlediği ve konuları “AB yolunda Türkiye ve Göç” konulu uluslararası karikatür yarışmalarından oluşan karma karikatür sergisi “İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi”nde 25 Ocak’ta açıldı. 25 Ocak Cuma günü saat 16.00’da bir kokteylle açılan serginin açılış konuşmasını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül gerçekleştirdi. Don Quichotte dergisinin 2005 yılında düzenlediği “AB Yolunda Türkiye ve Göç” başlıklı karikatür yarışmalarında ödül alan ve sergilenmeye değer görülen çalışmalar 25 Ocak-6 Şubat arası İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde sergilendi.

 Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Yeni Açılımlar

26 Nisan 2008

 

Şişli Belediyesi Avrupa Birliği (AB) Merkezi tarafından "Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Yeni Açılımlar” paneli Point Hotel’de gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını  Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun’un üstlendiği ve 26 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen “Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Yeni Açılımlar” başlıklı panelin açılış konuşmasını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yaptı.

Panele İsveç eski Bakanı ve Avrupa Komisyonu eski görevlisi Anita Gradin, Avrupa Parlamentosu sosyal demokrat üyesi ve AP Bütçe Komitesi üyesi  Göran Farm ve İsveç Parlamentosu Moderat Grup üyesi Magareta Cederfelt’in yanı sıra emekli büyükelçi Volkan Vural ve EurActiv Türkiye’nin (euractiv.com.tr) Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Göğüş konuşmacı olarak katıldı.

 

9 Mayıs (2008) Avrupa günü etkinlikleri kapsamında Şişli Belediyesi ile Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde “Avrupa Günü’nde AB-Türkiye İlişkilerini Konuşmak” isimli konferans gerçekleştirildi.

  9 Mayıs cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Türkan Şoray Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşması Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Kuru tarafından gerçekleştirildi. AB-Türkiye İlişkilerinin Bugünü’nün masaya yatırıldığı ilk panelin oturum başkanlığını Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun yaparken panele Avrupa Parlamentosu Avrupa Delegasyonları Birimi Sorumlusu Dr. Thomas Grunert; İngiltere’de yayınlanan Journal of Interdisciplinary Economics Dergisi Baş Editörü Ruth Taplin ve Bahçeşehir Üni. Avrupa Birliği İlişkileri Bölüm Başkanı Dr. Cengiz Aktar konuşmalarıyla katkıda bulundular.

AB-Türkiye İlişkilerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar adı altında gerçekleştirilen 2. panelin oturum başkanlığını Bahçeşehir Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhun Kula gerçekleştirdi.

23 – 24 Ekim 2009

Uluslararası Konferans: AB-Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi”

 

“AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyalogu’nun Geliştirilmesi Programı” kapsamında Şişli Belediyesi tarafından uygulanan “Entegre Atık Yönetimine Avrupa Yaklaşımı Projesi”’nin kapanış konferansı 23-24 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul Dedeman Otel’de gerçekleştirilmiştir.

 “Uluslararası AB-Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi” adlı kapanış ve ağ oluşturma konferansına, aralarında Almanya, Danimarka, İsveç, Portekiz, Belçika gibi Avrupa Birliği’nden ve AB aday ülke statüsünde bulunan Hırvatistan ve Türkiye’den STK, akademi, kamu ve özel kurum temsilcilerinin bulunduğu yaklaşık 200 temsilci katılmıştır.

 

 İsveç ve Türkiye’de Sosyal Hizmetler Politika ve Uygulamaları Konferansı

18-19 Mart 2010

Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi, Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi-Keyem, İsveç Ersta Sköndal Universitesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği işbirliğiyle düzenlenen “İsveç Ve Türkiye’de Sosyal Hizmetler: Politika ve Uygulamaları” adlı Uluslararası Konferans 18-19 Mart 2010 tarihlerinde Şişli Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa SARIGÜL, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İstanbul Şubesi Başkanı ve Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Kahraman EROĞLU, M.Ü. Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Ayşe GÜNER ve Ersta Sköndal University College Rektörü Sayın Jan Håkan HANSSON tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan programda, İsveç ve Türkiye’deki Sosyal Hizmetler mevzuatları, örgütlenme yapıları ve uygulamadaki benzer ve farklı yönler değerlendirilmiştir.

Brüksel Temasları

29-30 Kasım 2005

Sosyal Demokrat Türk Delegasyonu, 29-30 Kasım 2005 tarihlerinde Brüksel’de çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Delegasyonda Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül başkanlığında milletvekilleri Prof. Mehmet Tomanbay, Hasan Aydın, Muharrem Toprak ve İsmail Değerli yer aldı. Alman Sosyal Demokrat Parti SPD üyesi Ozan Ceyhun ve Şişli Belediyesi AB Merkezi direktörü Elif Demircan da heyete görüşmeleri sırasında eşlik ettiler.

Brüksel gezisi kapsamında Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup milletvekillerinden Grup Başkanı Martin Schulz, Grup Başkan Yardımcısı Jan Marinus Wiersma, Dış İlişkiler Sorumlusu Michel Rocard, grup üyeleri Norbert Glante ve Bernhard Rapkay ile görüşmeler yapıldı. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu Sözcüsü Jean Christophe Filori ve AB Genişlemesinde Türkiye sorumlusu Martin Harvey ile de bir araya gelindi.

Avrupa Birliği Merkezi üyeleri, Brüksel gezisi kapsamında Belçika’nın Gent Belediye Başkanı, Belçika Senatosu Senatörü Fatma Pehlivan ve kendisinin seçim bölgesinde yer alan Türklerle bir araya geldi. Gent ve Şişli Belediye üyeleri ileride ortak çalışmalar sürdürme niyetlerini dile getirdiler.

 

Brüksel’de “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti”ne destek amaçlı Basın Toplantısı

23 Şubat 2006

Şişli Belediyesi, Stockholm Belediyesi Brüksel Temsilciliği ile Brüksel’de 23 Şubat 2006 tarihinde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek İstanbul’un 2010 “Avrupa Kültür Başkenti”* adaylığına destek verdi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 'İstanbul Avrupa Kültür Başkenti' projesini hazırlayan Türk delegasyonunun 22 Şubat’ta Avrupa Parlamentosu’nda düzenlediği kokteyle CHP milletvekili Prof. Mehmet Tomanbay ile birlikte katıldı. Mustafa Sarıgül, İstanbul için bu girişimde bulunan ve girişimi tam altı yıl boyunca sürdüren sivil toplum kuruluşlarına, bireylere ve desteğini esirgemeyen Avrupalı dostlara teşekkürlerini sunduktan sonra bu desteği vermenin her İstanbullunun sorumluluğu olduğunu belirtti. İstanbul’un Avrupa Kültür Başkentleri adına, insanlık mirası adına, uygarlık adına çok farklı ve çok renkli bir kazanım olacağını ifade etti.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa SARIGÜL SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil ile Frankfurt'ta Görüşmesi

23 Mart 2006

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Sekreteri Hubertus Heil'ın davetlisi olarak Frankfurt'a giden Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Frankfurt'ta yaşayan yurttaşlarımız tarafından karşılandı.  Genel Sekreter Heil ve SPD Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı Jurgen Walter ile beraber Frankfurt'taki Türk Sivil Toplum kuruluşlarını ziyaret eden Sarıgül, Almanya'da yaşayan Türklerin sorunlarını dinledi. Toplantıya Jürgen Walter (SPD Hessen Eyalet Meclis Grup Baskani), Enno Siehr (Gross Gerau Kaymakami -SPD-), Carmen Everts (SPD Gross Gerau Gerau Teskilati Baskani) katıldı.

 

Münih Belediye Başkanı’na Teşekkür Ziyareti

6 Mayıs 2007

Almanya Münih Belediye Başkanı Christian Ude, çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığı Münih’e cami yaptırma kararı aldı. Münih Belediye Meclisi’nin aldığı bu kararla ilgili olarak Şişli Belediyesi’nden bir heyet Christian Ude’ye 6 Mayıs 2007 tarihinde bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.


Şişli Belediyesi başkan yardımcıları Tayfun Kahyaoğlu ve Vasken Barın, Belediye Meclisi Başkanı Bayram Özata, 10 yıldır tartışılan “Münih’e minareli cami” projesinin meclisten geçmesi nedeniyle Münih’e bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Münih Belediye Başkanı Christian Ude ile bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda, Katolik cemaati Vatikan temsilcisi Georges Marovitch ve Almanya’dan katılan Yunan Ortodoks Metropoliti Apostolos Malamoussies da yer aldı.  

 

TÜV-SÜD Münih Merkezi Ziyareti

27 Şubat 2007

Şişli, yönetim faaliyetlerini belgelendirdi. İşçi Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS 18001), Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001:2004) ve Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001:2000) İstanbul’un en büyük ilçesi Şişli’de büyük harflerle yazılıyor. TÜV SÜD, Şişli Belediye Başkanı Sn. Mustafa Sarıgül’ün öncülüğünde gerçekleşen çalışmalar kapsamında; Şişli Belediyesi’nin, çalışanlarına ve Şişli halkına sunduğu artı değeri onayladı. Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, belediyenin hem çalışanlarına hem de halkına sunduğu hizmetlerin bir kanıtı niteliğini taşıyan sertifikaları 27 Şubat 2007 tarihinde TÜV SÜD’ün merkezi olan Münih şehrinde teslim aldı. Mustafa Sarıgül, yerel bir belediye olarak elde ettikleri bu derece için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Belediye olarak yerel kurumlara örnek teşkil etme gibi önemli bir görevimiz var. Bu sorumluluğun ışığında yüksek standartlarımızı TÜV SÜD tarafından onaylatmanın sevinicini yaşıyoruz” dedi.

 

Şişli Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi İsveç Stockholm Çalışma Ziyareti

7-12 Kasım 2007

Şişli Belediyesi, Şişli Yerel Gündem 21 ve İsveçli kadın kuruluşu Livstycket ortaklığında İsveç Olof Palme Vakfınca finanse edilen İsveç ile Türkiye arasında kadınların el becerilerinin istihdam piyasasına sunulması konusunda işbirliğini amaçlayan projenin son ayağı olarak Şişli Belediyesi ve Şişli Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi’nden 15 kişilik bir heyet 7-12 Kasım 2007 tarihlerinde Stockholm’de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Program kapsamında İsveç Parlamentosu Sosyal Demokrat milletvekili Christina Axelsson ve Yılmaz Kerimo; İsveç eski kültür Bakanı Bengt Göransson ve genel sekreteri Gunnar Svensson; Stockholm Üniversitesi Siyaset ve kadın araştırma bölümü öğretim görevlisi Lenita Freidenvall; Livstycket Kadın Merkezi, Spanga Tensta Bölge Belediye Başkanı ve Stockholm Belediye Yönetim kurulu Başkan yardımcısı Ann-Katrin Åslund, Tensta Lisesi müdürü Inger Nyrell, Hjulsta Devlet Okulu ile görüşmeler yapıldı. Livstycket ziyaret edildi ve Livstycket’in bir yıl boyunca hazırlıkları süren defilesine katılındı.

Mustafa Sarıgül’ün SPD Seçim Kampanyası’na Destek Ziyareti

12-13 Ocak 2008

Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet Ozan Ceyhun’un eşliğinde Wiesbaden Wellritzstrasse´de SPD adayı Ernst Ewald-Roth ile Türkler´in yoğunlukla yaşadığı bölgenin esnafını ziyaret ederek seçim çalışmalarına katkıda bulundu. Bunun yanı sıra heyet SPD’den Jürgen Walter, Carmen Everts, Nancy Fraser gibi adaylarla birlikte Hürriyet, Milliyet, Sabah, Türkiye ve Zaman gazetelerini ziyaret ettiler. Heyet, SPD Hessen Avrupa Bakan adayı Dr. M. Sudhoff ve Hessen Başbakanı Hans Eichel´in de katıldığı kokteyle katıldıktan sonra yurda döndü.

Çek Cumhuriyeti “Türk Kültür Haftası” Etkinliğine Katılım

26-30 Mayıs 2008

Şişli Belediye Başkanı Sn. Mustafa Sarıgül’ün başkanlık ettiği heyet 26-30 Mayıs tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde yer alan Slany Belediyesi’nde düzenlenen etkinliklere katıldılar. Slany Parlamentosu’nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından Slany meydanında halkoyunları gösterisi ve akabinde Türk yemeklerinin ikram edildiği yemek düzenlendi. Resmi ziyaret kapsamında Prag’daki Türk elçiliğine bir ziyaret düzenlendi. Ardından Prag’daki Çek Cumhuriyeti Parlamentosu ziyaret edilerek Başkan Yardımcısı ve AB İşleri Sorumlusu Bakan Bay Vondra ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Bay Zahradil ile görüşüldü.

 

Münih Belediyesi Ekim Festivali’ne Katılım

19-21 Eylül 2008

Şişli Belediyesi Münih Belediyesi’nin davetlisi olarak Sn. Başkan Sarıgül’ün katılımıyla bir delegasyon olarak 19-21 Eylül tarihlerinde Münih Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Ekim Festivali’ne katıldı. Her yıl dünyanın bir ülkesinden bir belediye başkanının açılışa davet edilmesinin gelenekselleştiği dünyaca ünlü her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen festival 2008 yılında Münih Belediye Başkanı Sn. Ude ile Şişli Belediye Başkanı Sn. Sarıgül tarafından açılmıştır.

 

Avusturya koordinatörlüğünde yürütmekte olduğumuz AB projesi AQUA’nın Viyana’daki final konferansına katılım

8-10 Ekim 2008

Avusturya, Türkiye, Almanya, İsveç, Slovakya ve Kıbrıs tarafından ortaklaşa yürütülen “AQUA (Genç işsizler için iş odaklı faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi, sorunların tespit edilmesi için araştırmalar yapılması projesi)” nin ulusal raporlarının paylaşıldığı final konferansına Şişli Belediyesi’ni temsilen projenin koordinatörü ve AB Merkezi direktörü Elif Demircan katıldı.

 

Almanya Werne Sim-Ju Festivali’ne Katılım

27-29 Ekim 2008

Ruhr Bölgesinde yer alan Werne şehrinin geleneksel Sim-Ju festivaline Werne’nin Avrupa’daki kardeş şehirleri katılıyor. Werne ile kardeş belediye görüşmelerine başlayan Şişli Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Kahyaoğlu ve Avrupa Birliği Merkezi Direktörü Elif Demircan festivale katıldılar.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ı Ziyareti

4 Temmuz 2008

Sn. Başkan Mustafa Sarıgül, Londra’nın Türk kökenli Belediye Başkanı Boris Johnson’u makamında ziyaret etti. Başkan seçildiği günden bu yana ilk kez bir Türk siyasetçiyi makamında kabul eden Londra Belediye Başkanı Johnson, Sarıgül’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, Londra Belediye Başkanı Johnson’u görev yaptığı Belediye Başkanlığı binasında ziyaret etti. Sarıgül’e ziyaret sırasında Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Kılıç, Muhtarlar Heyeti adına Alaattin Alkılıç, siyasi danışmanı Tonguç Çoban ve Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer eşlik etti. İstanbul ve Londra gibi iki büyük şehir arasında bağ kurmak için bir araya gelen belediye başkanları, çeşitli konularda işbirliği yapmak için fikir alışverişinde bulundu.

Almanya Hannover Teknik Gezisi

10 – 14 Mayıs 2009

Şişli Belediyesi koordinatörlüğünde Hannover Belediyesi ile yürütülmüş olan “Entegre Atık Yönetimine Avrupa Yaklaşımı” projesi kapsamında AB ve Türk uygulamalarının karşılaştırılması ve iyi uygulamaların öğrenilebilmesi amacıyla Şişli’deki farklı paydaş kuruluşların katılımlarıyla Proje ortağı olan Hannover Belediyesinin ev sahipliğinde bir teknik gezi gerçekleştirildi.

Gezi sırasında Hannover’daki ECOPROFIT sisteminin üyesi olan AHA, (Atık ve Enerji Toplama ve Yönetim Tesisi) ECE, (Alışveriş Merkezi) Werk-statt-schule (Okul), Stadtwerke Hannover, HCC, (Hannover Kongre Merkezi) Oststadt-Krankenhaus, (Hastane) Hannover Havaalanı’na ziyaretler gerçekleştirildi. Kuruluşların atık ve enerji yönetim sistemlerinin görüldüğü ziyaretler sırasında AB ve Alman atık yönetmelikleri, Hannover uygulamaları, belediye tarafından gerçekleştirilen uygulama süreçleri ile AB üyeliğinin sağladığı avantajlar ve dezavantajlar konusunda bilgi alındı.

 Stuttgart Hareketli Şehirler Ağı 2009 Dünya Kongresi

14 – 16 Haziran 2009

2009 yılı Nisan ayında Belediyemiz Stuttgart Hareketli Şehirler Ağı’na (Cities for Mobility) üye oldu. Ağ kapsamında her yıl Stuttgart’ta bir dünya kongresi düzenleniyor. Şişli Belediyesini’ni temsilen 2009 yılında dünyanın pek çok farklı noktasından belediye başkanlarının katıldığı dünya kongresine Başkan Yardımcısı Tayfun Kahyaoğlu ve Avrupa Birliği Merkezi Direktörü Elif Demircan katılmıştır. Teknik gezide entegre trafik yönetim merkezi, Mercedes Benz Müzesi, Porsche Müzesi, Stuttgart Şehir turunun yanı sıra  günlük ulaşımdaki sorunlarla mücadele yöntemleri; Motorize olmayan ulaşıma gençleri teşvik metotları, Yaşlanan toplumda hareketliliğin artırılması gibi konularda atölye çalışmaları düzenlendi.

Brüksel QEC Eran Avrupa Belediyeler Ağı Toplantısı

6-7 Ekim 2009

Avrupa Komisyonu Bölgeler Komitesi ile QEC Eran’ın ortaklaşa düzenlediği toplantıya Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ile Avrupa’nun çeşitli şehirlerinden belediye başkanları katılarak işbirliği ve partnerlik konularında görüşmeler gerçekleştirildi. Şişli Belediyesi’nin Qec-Eran üyeliği ile ilgili olarak Yönetim kurulu üyesi Dr. Haroon Saad ile özel bir toplantı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra TÜSİAD, TUSKON gibi kurumlarla da görüşülerek çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NE YAPILAN ZİYARETLER

Almanya Berlin Savcı Grubu Ziyareti

29 Mayıs 2006

Berlin’den gelen 33 kişilik Alman Savcı ve hakim grubu Türkiye’de hukuk sistemi, kadının konumu, töre cinayetleri ve kadın sığınma evlerine yönelik görüşmeler yapmak üzere bir haftalık bir program için İstanbul’a geldiler. Bu kapsamda Şişli Belediyesi’ni de ziyaret ettiler ve ilgili konularda bilgi aldılar.

İspanyol Prensesi Maria Teresa de Borbon’un Ziyareti

7 Mayıs 2006

Romanlar’ın hukuksal haklarının gönüllü savunucusu, İspanyol Prensesi Maria Teresa de Borbon Şişli Belediyesi’nin davetlisi olarak Hıdrellez Şenlikleri’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi. Hıdrellez kutlamaları kapsamında Kuştepe Mahallesi’nde düzenlenen Roman düğünü ve şöleni, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Prenses Maria Teresa de Bourbon’un Kuştepeliler’i selamlamasıyla başladı. Romanlar, Prenses Maria Teresa’ya karanfiller attı. Prenses de onlara "Kalbimin kardeşleri" diye hitap etti.

Romanya Eski Cumhurbaşkanı Sn. Ion Iliescu’nun Belediyemizi Ziyareti

9 Mayıs 2006

Romanya Eski Cumhurbaşkanı Sn. Ion Iliescu ve beraberindeki heyet Belediyemizi ziyaret ettiler. Sn. Iliescu’nun ziyareti nedeniyle Şişli Belediye Meclisi’nde bir tören düzenlendi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaret sırasında Sn. Iliescu’ya bir teşekkür plaketi verdi.

Amerikalı Akademisyenlerin Belediyemizi Ziyareti

2 Haziran 2006

Her yıl Texas’taki Baylor Üniversitesi’nden 20 kişilik bir grupla Türkiye’ye gelen Amerikalılar bu yıl ilk defa bir belediyeyi ziyaret ettiler. 4 Profesör ve 16 öğrencinin katıldığı toplantıda belediyenin hukuki yapısı ve işleyişi ile Türkiye ve İstanbul hakkında bilgi verildi.

Amerikan Genç Politik Liderler (ACYPL) ziyareti

4 Aralık 2006

İçlerinde senatörler, siyasi danışmanlar, temsilciler meclisi delegeleri de bulunan Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden oluşan Amerikan Genç Politik Liderler grubu 2 yılda bir Türkiye’deTürk Dışişleri Bakanlığı, Siyasi Parti Temsilcileri, ABD Konsolosluğu, ABD Büyükelçiliği, İMKB, İKV, DEİK Türk Amerikan İş Konseyi, gibi kurumları ziyaret ediyor. Bu kapsamda Şişli Belediyesi’ni de ziyaret ederek belediyenin işleyişi ve faaliyetleri konusunda bilgi aldılar.  

Münih Belediye Başkanı Christian Ude’nin Şişli Belediyesi’ni ziyareti

16-18 Mart 2007

Şişli Belediyesi 16-18 Mart 2007 tarihlerinde Almanya Münih Büyükşehir Belediye Başkanı ve Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Christian Ude’yi misafir etti. Şişli Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen törenle açılışı yapılan programda Sarıgül ve Ude Şişli Maçka Parkı’nda Alman sosyal demokratların duayeni Willy Brandt heykelinin açılışını gerçekleştirdiler. Açılışa Ude’nin yanı sıra eşi Edith Welser Ude, kızı Susanne Jell, Münih Belediye Meclis üyesi Yaşar Fincan ve Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun da katıldılar. Törenin ardından 18 Mart akşamı Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Merkezi’nde Ude, dünyaca ünlü soprano saksafon Klaus Kreuzeder ile birlikte kabare şovunu gerçekleştirdi ve Almanya’daki politik figürlerle ilgili gözlem ve deneyimlerini esprileriyle harmanlayarak izleyicilerle paylaştı.

Werne Belediyesi’nin Şişli Belediyesi’ni Ziyareti

19 Nisan 2007

Werne Belediye Başkanı Rainer Tappe başkanlığında, pek çok bölümün müdürü ve Werne’nin önde gelen siyasetçilerinden oluşan heyet Şişli Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye yapısı hakkında bilgi aldılar. İşbirliğinin geliştirilmesi konusundaki taleplerini ilettiler.

Çek Cumhuriyeti Slany Belediyesi’nin Şişli Belediyesi’ni Ziyareti

29 Kasım-2 Aralık 2007

Şişli Belediyesi 29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Slany Belediye Başkanı Ivo Rubik ile birlikte Başkan Yardımcıları Bay Pavel Bartonicek, Bay Jaroslav Hlozek ve Bayan Vladimíra Hlozková’yı misafir etmiştir. Program kapsamında kardeş belediye çalışmaları doğrultusunda Şişli Belediyesi’nde tören düzenlenmesinin ardından Şişli’deki okullar, sağlık ocakları, emekliler dinlenme evi ziyaret edilmiştir.

New York Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz’in Şişli Belediye Başkanı Sn. Sarıgülü Ziyareti

13 Mart 2008

New York Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz Şişli Belediye Başkanı Sn. Sarıgül’ü makamında ziyaret etti. İki belediye başkanı sonrasında Şişli’nin en popüler alışveriş merkezlerinden olan “City’s”i ziyaret ettiler.

Bulgaristan Plovdiv Belediyesi’nin Şişli Belediyesi’ni Ziyareti

20-22 Mart 2008

Filibe Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. INA FILIPOVA ile Başkan Yardımcısı Bay Stanchev ve Genel Sekreter BayanDimitrova  Sisli Belediyesi'nin davetlisi olarak 20-22 Mart  tarihlerinde Istanbul'a gelmişlerdir. Şişli ve Karşıyaka Belediyeleri arasında kardeşlik kurulması amacıyla yapılan bu görüşmeler kapsamında Bulgar heyetinin Şişli Belediyesi’ni ziyareti ardından heyet ile birlikte Şişli Belediyesi sınırları kapsamındaki okullar, sağlık merkezleri, toplum merkezleri ziyaret edilmiştir.

Münih Belediye Meclisi’nin Şişli Belediyesini  Ziyareti (Belediye Başkanı C. Ude’nin de katılımıyla)

3 Nisan 2008

Münih Belediye Meclisi üyelerinden oluşan 40 kişilik grup Belediyemizi daha önce de ziyaret eden Münih Belediye Başkanı ve Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Christian Ude’nin eşliğinde Şişli Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Belediye Meclisi’nde Şişli Belediye Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Grup daha sonra Şişli’deki çeşitli ilköğretim okullarını ve toplum merkezlerini ziyarette bulunmuştur.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Mesic’in Şişli Belediyesi’ni ziyareti

6 Mayıs 2008

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 12. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’da bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic, 6 Mayıs Çarşamba beraberindeki heyetle Şişli Belediyesi’ne gelerek belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. Konuk Cumhurbaşkanı’nın ziyareti nedeniyle Şişli Belediye Meclisi’nde bir tören düzenlendi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaret sırasında Hırvat Cumhurbaşkanı Mesic’e bir teşekkür plaketi verdi.

İsviçre Parlamentosu milletvekilleri ziyareti

30 Mayıs 2008

İsviçre Parlamentosu Türk kökenli milletvekili Hasan Kanber ve Hür Demokrat Parti milletvekilleri ile işadamlarından oluşan heyetin Başkanımızı ziyareti.

Londra Bounds Green Ward Bölgesi Belediye Meclis üyesi John Oaks’un Ziyareti

12 Haziran 2008

Londra Bounds Green Ward Bölgesi Belediye Meclis üyesi John Oaks ile birlikte Şişli ilçesindeki okullar ve sağlık tesisleri ile emekliler evi ziyareti gerçekleştirildi.

İsviçre Futbol Federasyonu’nun Sn. Başkan Sarıgül’ü ziyareti

5 Haziran 2009 

İsviçre Futbol Federasyonu Yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Sn. Başkan Mustafa Sarıgül’ü ziyaret ederek spora verdiği destekten dolayı kendisine teşekkürlerini sundular.

İsveç’ten Yaşlı Bakımı konusunda uzman 20 kişinin Şişli Belediyesi’ni ziyareti

1 Kasım 2009

İsveç’te görevli sosyal hizmet uzmanları için Şişli Belediyesi AB Merkezi ve Kültür Müdürlüğü’nce hazırlanan program kapsamında Şişli Belediyesi’ne bilgilendirme ziyareti düzenleyen grup bu görüşmenin ardından Darülaceze, Fransız Fakirhanesi ile ilçemizdeki diğer huzurevlerini ziyaret ettiler.

Münih ve Şişli Gençlik Grubunun Şişli Belediyesini ziyareti

6 Nisan 2010

Şişli ile Münih Belediyelerinin birlikte yürüttüğü gençlik programı kapsamında çeşitli aktivitelere katılmak üzere İstanbul’da bulunan 15-19 yaşları arasındaki 11 Alman genci ve projedeki Şişlili gençler Sn. Başkan Sarıgül’ü makamında ziyaret ederek bu projeden dolayı kendisine teşekkürlerini ilettiler.

 

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi - Avrupa Birliği Comenius Projesi Ziyareti

15 Nisan 2010

  Nişantaşı Nuri Akın Lisesi tarafından, İsveç, Litvanya, Almanya, İtalya’dan çeşitli eğitim kurumları ortaklığında uluslararası sosyal ve kültürel etkileşimin sağlanması ve Avrupa Birliği anlayışı içinde, okullarımızdaki kaliteyi arttırmak amacıyla yapılabilecekleri en iyi şekilde belirleyebilmeyi amaçlayan “Avrupa Yolundaki Okullar” adlı Comenius projesi kapsamında İlçemizi ziyaret eden heyet, 15 Nisan 2010 günü Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ü makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

İsveç Sosyal Demokratları Ziyareti

26 Mayıs 2010

İsveç Sosyal Demokrat Partisi Uluslararası Sekreteri Ann Linde ve Olof Palme International’ın Başkan Yardımcısı Olle Burell Türkiye’deki sosyal demokrat kurumlarla görüşmeleri kapsamında Şişli Belediyesi’ni ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.

 

EĞİTİMLER & SERTİFİKA PROGRAMLARI

2006-2007 Avrupa Ajandası

Gençler için AB’nin Rehberi Avrupa Ajandası

Şişli Belediyesi, ARI Hareketi işbirliği ile hazırlanan Avrupa Ajandası 15–18 yaşları  arasındaki liseli gençleri hedefliyor. Eylül-Ekim 2006 tarihlerinde Şişli’deki Liselerde 13.000 adet Avrupa Ajandası dağıtılmıştır. AB kurumları hakkında bilgi veriyor, AB’nin savunduğu değerleri anlatıyor. Gençlik alanında yürütülen çalışmalar konusunda bölümler içeriyor. Şişli Belediyesi’nin Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları da ajandanın içinde yer alıyor.

Şişli Liselerinde Avrupa Birliği Eğitimleri
Mart-Haziran 2007
  Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun Türkiye’de yürüttüğü “AB İletişim Projesi” kapsamında AB Bilgi Merkezi işbirliği ile Şişli ilçesinde bulunan liselerde Avrupa Birliği Eğitimleri verildi. Genç kuşağın Avrupa Birliği konusunda temel bilgileri tarafsız ve tutarlı bir şekilde edinmesini sağlayacak eğitim faaliyeti 6 Mart 2007’de başladı ve sömestr süresince ilçede bulunan 16 lise için toplam 13 seminer olarak gerçekleştirildi.

Şişli İlkokullarında “Lokum'la Avrupa'ya” eğitimleri

Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun Türkiye’de yürüttüğü “AB İletişim Projesi” kapsamında 2004’ten beri faaliyette olan Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile birlikte Şişli ilçesinde bulunan ilkokullarda ilkokul öğrencilerinin ilgisini çeken kukla gösterisi aracılığıyla her hafta bir okulda "Lokum'la Avrupa'ya" isimli Avrupa Birliği eğitimleri verilmektedir.

Avrupa Birliği Sertifika Programı

Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Konrad Adenauer Vakfı işbirliğinde 2009 yılı Ekim ayı boyunca devam eden “Avrupa Birliği Sertifika Programı” düzenlenmiştir. Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimi ve AB’nin güncel sorunlarının, Türkiye-AB Müzakere sürecinin işleyişinin, AB kurumlarının ve AB’nin Hukuksal yapısının, AB’de Kimlik ve Kültür tartışmalarının, Avrupa Birliği fonları ve proje döngüsü yönetiminin aktarıldığı program 01/08/15/22/30 Ekim tarihlerinde 6 tam günlük oturumlar halinde gerçekleştirilmiştir.  İstanbul’da faaliyet gösteren kamu, sivil ve özel kurum temsilcilerinin yanı sıra ülkemizin diğer kentlerinden de ilgililerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen program sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtılmıştır.

 

KARDEŞ BELEDİYE ÇALIŞMALARI

Ø    Belçika Brüksel UCCLE Belediyesi ile protokol yapıldı.

Ø    Almanya Münih, Werne, Stuttgart ve Hannover Belediyeleri ile protokol yapıldı.

Ø    Almanya Werne Belediyesi ile protokol yapıldı.

Ø    Almanya Stuttgart Belediyesi ile protokol yapıldı.

Ø    Almanya Hannover Belediyesi ile protokol yapıldı.

Ø    Almanya Frankfurt Raunheim Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

Ø    Almanya Berlin Brandenburg Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

Ø    Almanya Berlin Mitte Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

Ø    Çek Cumhuriyeti Slany Belediyesi ile protokol yapıldı

Ø    İsveç Stockholm Solna Belediyesi ile protokol yapıldı.

Ø    İsveç Stockholm Bölgesi Brüksel temsilciliği ile ortak çalışmalar sürüyor.

Ø    Avusturya Viyana 15. Bölge Belediyesi ile protokol yapıldı.

Ø    Bulgaristan Plovdiv, Smolyan Belediyeleri ile görüşmeler sürüyor

Ø    İtalya Roma Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

Ø    İtalya Milano Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

Ø    Kore Seocho (Seul) Belediyesi ile protokol yapıldı.

Ø    Çin Gaoming ve Wuhan Belediyeleri ile protokol yapıldı.

 

ULUSLARARASI AĞLARA ÜYELİKLER

- Stuttgart Hareketli Şehirler Ağı (Nisan 2009)

- Eurocities (Mayıs 2010)

- ICLEI (Sürdürülebilir Şehirler Ağı) (Mayıs 2010)

- QEC Eran (çalışmalar sürüyor.)

KONSOLOSLUKLARLA İLİŞKİLER

Şişli Belediyesi AB Merkezi kurulduğu günden beri Şişli Belediye Başkanı Sn. Sarıgül’ün inisiyatifiyle Avrupa ülkelerinin İstanbul’daki başkonsolosları ile ABD ve İsrail başkonsoloslukları ile iyi ilişkiler geliştirmiştir. Bire bir görüşme ve ziyaretlerin yanı sıra artık gelenekselleşen yılbaşı yemekleri ve yaz kokteylleri düzenlenmektedir.  Aynı şekilde bahsi geçen ülkelerin büyükelçileri ile de İstanbul’da ve Ankara’da çeşitli çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

 

Yayınlar

Brüksel'den Haberler – Haftalık AB Bülteni

AB Bültenleri Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi tarafından Kasım 2005 tarihinden beri haftalık olarak hazırlanmaktadır. Bültenin içeriği bir önceki hafta AB-Türkiye müzakere sürecindeki gelişmeleri, Kıbrıs konusunda yaşananları ve genel anlamda AB içerisindeki gelişmeleri içermektedir. Ayrıca süreci değerlendiren yorum yazılarına da yer verilmektedir. Bülten hazırlanırken Brüksel ve Avrupa merkezli haber kaynakları ve web sitelerinden yararlanılmaktadır. Haftalık AB Bültenleri’nin tamamına Şişli Belediyesi internet sitesinden ulaşılabilir. (www.sislibelediyesi.com) Bülten almak isteyenler abmerkezi@sislibelediyesi.com adresine e-posta gönderebilir.