Dış İlişkiler Müdürlüğü

Çağımız küreselleşme denilen yeni bir süreç ve olgunun içinde hızla ilerliyor, İletişim ve ulaşımın önlenemez hızı ulusal sınırları tehdit ediyor. Gözle göremediğimiz, elle tutamadığımız ışınlar ve dalgalar ışık hızıyla ses gönderiyor görüntü gönderiyor. Dünyada birbirini hiç tanımayan insanlar birbiriyle ticaret yapıyor. Ayrıca bilimsel araştırmalar insan ırklarının aynı kökten, dillerin
ve inançların aynı kökten geldiğinde ısrar ediyor.


Bütün bu gelişmeler karşısında, ulusal çıkarların hâlâ ayrışıyor rağmen, yerel çıkarların çakışması, yerel yönetimleri birbirine daha çok yaklaştırıyor. Bu yaklaşım ülke ve dünya barışına büyük ölçüde katkılar sağlıyor. Şişli Belediyesi daha önce ileri bir öngörüyle, bir müdürlük içinde oluşturduğu “Avrupa Birliği Merkezi”ni Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne dönüştürerek bu konudaki
vizyonunu ortaya koyuyor.

ŞİŞLİ ETKİLEŞİM KAABİLİYETİ VE ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIRILACAKTIR.

PROJELERE FON KURULUŞLARINDAN KAYNAK SAĞLANACAKTIR.

  

AB Bültenleri için tıklayınız

 

Yeni dönemde işbirliklerimizin artarak sürmesi ümidiyle AB Merkezi faaliyetlerimizden bazılarını aşağıdaki linkten erişebileceğiniz e-kitabımızda dikkatinize sunuyoruz.

  Türkçe-İngilizce AB E-Broşür    Türkçe-Almanca AB E-Broşür   
                  

 

"Yerel yönetimlerde bir ilk..."

Şişli Belediyesi, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında hızla gelişen ilişkilere koşut olarak bir ilke imza attı ve AB Merkezi'ni açtı.

AB Merkezi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde halkı daha iyi bilgilendirmek amacıyla periyodik toplantılar, paneller, konferanslar düzenliyor, önemli projelere imza atıyor.

AB Merkezi, açıldığı 2005 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu ve Alman Sosyal Demokrat Parti'den pek çok önemli ismi konferanslar vermek üzere konuk etti.

Merkezde oluşan tartışma platformlarında, Şişli halkı kadar, sivil toplum örgütleri, diğer belediyeler, iş dünyası ve akademik çevreler de yoğun ilgi gösteriyor.

Merkez, AB konusundaki çalışmalarından ötürü Şişli Belediyesi'ne, Türkiye AB Derneği tarafından verilen en başarılı belediye ödülünü getirdi.

Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi 2014 yılı itibariyle yoluna Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak devam etmektedir. 

  Yeni dönemde işbirliklerimizin artarak sürmesi ümidiyle AB Merkezi faaliyetlerimizden bazılarını aşağıdaki linkten erişebileceğiniz e-kitabımızda dikkatinize sunuyoruz.

 Dış İlişkiler Çalışmaları

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

 • İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu (Nisan 2011)
 • Amsterdam (Hollanda) (Şubat 2012)
 •  Münih (Almanya) (Ocak 2012)
 • Werne (Almanya)
 • Stuttgart (Almanya)
 • Hannover (Almanya)  
 • Slany (Çek Cumhuriyeti)
 • Solna (Stockholm - İsveç)
 • Stockholm Bölgesi Brüksel temsilciliği (İsveç)
 • Viyana 15. Bölge Belediyesi (Avusturya)
 • Gaoming (Çin)
 • Wuhan (Çin)

PROJE ORTAKLIKLARI

 • Hannover (Almanya)
 • Münih (Almanya)
 • Stuttgart (Almanya)
 • Solna (Stockholm - İsveç)
 • Huddinge (Stockholm - İsveç)
 • Viyana 15. Bölge Belediyesi (Avusturya)

KARDEŞ BELEDİYELER

 • Velsen (Hollanda) (Kasım 1993)
 • Auburn (Avusturalya) (Ağustos 1996)
 • Bad Kreuznach (Almanya) (Şubat 1997)
 • Gllegee (Kosova) (Şubat 2001)
 • UCCLE (Brüksel - Belçika) (Mart 2005)
 • Seocho (Seul – Kore) (Haziran 2007)
 • Selanik (Yunanistan) (Şubat 2011)
 • Serdarlı (KKTC) (Mayıs 2011)
 • Peshkopi (Arnavutluk) (Mayıs 2012)
 • Koşukavak (Kırcaali – Bulgaristan) (Kasım 2013)
 • Krumovgrad (Bulgaristan) (Kasım 2013)
 • Almanya Frankfurt Raunheim Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.
 • Almanya Berlin Brandenburg Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.
 • Almanya Berlin Mitte Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.
 •  Bulgaristan Plovdiv, Smolyan Belediyeleri ile görüşmeler sürüyor
 •  İtalya Roma Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.
 •  İtalya Milano Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

 

ULUSLARARASI AĞLARA ÜYELİKLER

- Stuttgart Hareketli Şehirler Ağı (Nisan 2009)

- Eurocities (Mayıs 2010)

- ICLEI (Sürdürülebilir Şehirler Ağı) (Mayıs 2010)

- UCLG ve UCLG – MEWA (Ekim 2007)

- QEC Eran (çalışmalar sürüyor.)

Projeler

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

1. 2010 yılı Şubat ayında Türk Ulusal Ajansı Leonardo da Vinci Programına başvurusu yapılan “Vatandaşlara daha iyi hizmet aracı olarak İyi yönetişim” projesi kapsamında aralarında Stuttgart, Münih, Viyana ve Stockholm’un de bulunduğu Avrupa Şehirlerindeki başarılı iyi yönetişim uygulamalarının yerinde incelenerek,  Şişli İlçesindeki yönetim kapasitesinin nitelik ve nicelik bakımından artırılması amacıyla yetkili personel, meclis üyeleri ve projede partner olarak yer alan kurumlardan temsilcilerin katılımıyla teknik geziler gerçekleştirilecektir.

2. Sosyal Güvenli Yaşam Eğitim ve Sağlık Vakfı (SOGUYEV) ile Japonya Büyükelçiliği hibe programına sunulmak üzere geliştirilen ve engellilerin sosyoekonomik alanda geliştirilerek desteklenmelerini amaçlayan “Engelli İstihdam projesi” hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

  3.  2009 yılı Kasım başvuru döneminde başvuru yapılan “Aynalar – Mirrors” Projesi T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Eylem 1.2 Ulusötesi Gençlik Girişimleri programı kapsamında kabul edilmiştir. Almanya Münih Belediyesi ortaklığında yürütülen ve 01 Şubat – 30 Kasım 2010 tarihleri arasında toplam 10 ay süreyle yürütülecek olan proje, genel anlamda Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinde gençlerin karşılıklı önyargılardan kurtulmasını ve böylelikle üyelik sürecine destek sağlanmasını hedefliyor. Özel olarak ise Şişli ve Münihli gençler arasında “kültürel çeşitlilik” ile ilgili farkındalık ve empati oluşturmayı ve farklı kültürel altyapılardan gelen grupların bir arada yaşama deneyimi kazanması amaçlanıyor. 
   

 

 

 4. 2009 yılı Ekim ayında Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi tarafından 7nci Çerçeve programına sunulan “Düşük ısıların yeniden değerlendirilmesi için Emilim döngülerinin geliştirilmesi”  projesinde Şişli Belediyesi proje ortağı olarak yer almıştır. Yapılarda enerji verimliliğinin geliştirilmesini amaçlayan ARGE projesi kapsamında, pilot uygulama alanı olan 16.000 M2 kapalı alana sahip Şişli Belediyesi merkez binasının uygun biçimde dönüştürülmesi hedeflenmektedir.  -----------------------------------------       

Şişli Belediyesi’nin ortağı olduğu “Avrupa’da Gezen Sanat” projesi Almanya’nın Werne kenti koordinasyonunda ve Fransa Bailleul, Polonya Walcz, Almanya Kyritz, Litvanya Poggibonsi ve İngiltere St. Annes kentlerinin ortaklıklarıyla gerçekleştirildi..

 5. Merkezimiz tarafından ve Almanya’nın Hannover Belediyesi ortaklığında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan “AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi Programı” için hazırlanan “Entegre Atık Yönetimine Avrupa Yaklaşımı” projesi AB tarafından fonlanmış ve Haziran 2008 - Kasım 2009 tarihleri arasında 18 ayda başarıyla tamamlanmıştır.  Söz konusu proje ile günümüz şehirlerinin en önemli sorunu olan kentsel katı atıkların etkin yönetimi için Şişli Belediyesi’nin mevcut kapasitenin artırılması, kamuoyunda farkındalık yaratılması ve özel sektör-kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında belediyemiz personeline yönelik eğitimlerin yanı sıra, proje ortağımız Hannover Belediyesi tarafından düzenlenen teknik gezi ve Türkiye’de ilk kez uygulanan Coğrafi Bilgi Sistemi destekli atık yönetim destek mekanizması geliştirilmiştir.

Etkin atık yönetiminin en önemli koşulu olan atık oluşumunun engellenmesi ve kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması için kamuoyunda farkındalık yaratılması için Şişli İlçesinde 13 okulda, 57 oturumda 3000’den fazla öğrenciye özel olarak hazırlanan kitapçıklar ile bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Projenin diğer önemli bir adımı olan kamu-özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin artırılması ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak için 23–24 Ekim 2009 tarihlerinde “Uluslararası AB-Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi” adlı kapanış ve ağ oluşturma konferansı gerçekleştirilmiştir. Aralarında Almanya, Danimarka, İsveç, Portekiz, Belçika gibi Avrupa Birliği’nden ve AB aday ülke statüsünde bulunan Hırvatistan ve Türkiye’den STK, akademi, kamu ve özel kurum temsilcilerinin bulunduğu yaklaşık 160 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen konferans sürdürülebilir şehircilik anlayışının bir parçası olarak entegre atık yönetimi sisteminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı, strateji ve işbirliklerinin tartışılması için bir araya gelmiş ve yenilikçi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlanmıştır. 

Proje sonucunda yaklaşık 6.700 katılımcı faaliyetlerden direkt olarak etkilenirken, ilköğretim öğrencilerinin ailelerine ve öğretmenlerine dağıtılan 7000 el ilanı, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanarak Türkiye’de ve Avrupa Birliği’ndeki ilgili kurumlarla paylaşılan 1000 adet konferans kitabı ile Türk ve Alman basınında yer alan haberler neticesinde toplamda en az 27.000 kişiye ulaşıldığı tahmin edilmektedir.  (www.sislicevreplatformu.com)

6. İsveç’ten Livstycket isimli kadın kuruluşuyla birlikte İsveç Olof Palme Vakfı’na başvurduğumuz projemiz İsveç ile Türkiye arasında bilgi köprüsü kurmayı amaçlıyor. Livstycket İsveç’te özellikle göçmen kadınlara eğitim veren ve onlara iş bulan okul niteliğinde bir kurumdur. Projenin somut çıktıları öncelikle Şişli YG21 Kadın Meclisi üyesi kadınlara eğitim verilmesi; bu eğitim çocuk eğitimi, temel sağlık eğitimi, eşitlik, kadın ve insan hakları konusunda bilgilendirme, AB ve insan hakları konularını kapsıyor.

İsveç ile Türkiye arasında kadınların el becerilerinin istihdam piyasasına sunulması konusunda işbirliğini amaçlayan projenin ilk toplantısı 21-25 Mart tarihlerinde Stockholm’de gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Stockholm Belediyesi Entegrasyon şube müdürü Karin Alvendal, İsveç Parlamentosu Sosyal Demokrat Milletvekili Marie Nordén, Stockholm Batı çevresi Polis 2. Müdürü Pär Törnlöv, Stockholm Mahkemesi’nden yargıç Allan Camitz ve Täby bölgesi Kadin Merkezi sorumlusu Birgit Groth ile görüşmeler yapıldı. Buna ek olarak Şişli Yerel Gündem 21 Kadın Grubu Livstycket’teki kadınlara kendi çalışmaları ve Türkiye’de kadının durumu ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptılar.

7. Şişli Belediyesi Eylül 2006’da, Kalkınma Çalışmaları Merkezi Ltd. Şirketi’nin partnerliğinde Merkezi Finans ve İhale Birimi/Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Programı’na Şişli’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Katı Atık Yönetim Üst Planına Entegrasyonutemalı projeyle başvuruda bulundu. Projenin genel hedefleri; sürdürülebilir kalkınma öncelik, politika ve hedeflerinin modern şehircilik planlamasına entegrasyonunu sağlamak, özel amaçlar ise; Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi (stratejik ÇED) kullanılarak, ‘sürdürülebilir katı atık yönetim planlaması”nın Şişli Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilmesini gerçekleştirmektir. 

8. Nisan 2006’da Avrupa Komisyonu/Socrates/Action 6 programına “AQUA (Genç işsizler için iş odaklı faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi, sorunların tespit edilmesi için araştırmalar yapılması projesi)” adlı projeyle başvuruda bulunuldu. Projenin koordinatörlüğünü Avusturya üstlenirken Almanya, Türkiye, Slovakya ve İsveç partner olarak yer aldı. Ocak 2007’de başlatılan proje Kasım 2008’de tamamlandı. (http://www.aqua-network.at/)

Yayınlar

Brüksel'den Haberler – Haftalık AB Bülteni

AB Bültenleri Şişli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi tarafından Kasım 2005 tarihinden beri haftalık olarak hazırlanmaktadır. Bültenin içeriği bir önceki hafta AB-Türkiye müzakere sürecindeki gelişmeleri, Kıbrıs konusunda yaşananları ve genel anlamda AB içerisindeki gelişmeleri içermektedir. Ayrıca süreci değerlendiren yorum yazılarına da yer verilmektedir. Bülten hazırlanırken Brüksel ve Avrupa merkezli haber kaynakları ve web sitelerinden yararlanılmaktadır. Haftalık AB Bültenleri’nin tamamına Şişli Belediyesi internet sitesinden ulaşılabilir. (www.sislibelediyesi.com) Bülten almak isteyenler abmerkezi@sislibelediyesi.com adresine e-posta gönderebilir.

 

İletişim:

Şişli Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü
Şişli Municipality Directorate of Foreign Affairs

A: Şişli Belediye Başkanlığı
Merkez Mah. Darülaceze Cad.
No:8 Kat:5 34381 Şişli/İstanbul
T: 0090 212 708 86 12 - 0090 212 708 86 15
F: 0090 212 210 68 09

abmerkezi@sislibelediyesi.com
disiliskiler@sislibelediyesi.com
foreginaffairs@sislibelediyesi.com